Kids training analytical and creative skills in classroom

Trening umiejętności społecznych (TUS)

Jeżeli zauważasz, że Twoje dziecko ma trudności w sferze emocjonalnej i społecznej, z trudem kontroluje emocje, miewa wybuchy silnego gniewu lub agresji, niełatwo przychodzi mu wyrażanie swoich uczuć, nie chce podporządkować się przyjętym zasadom lub nie potrafi nawiązać pozytywnych relacji rówieśniczych – Zapraszamy na Trening Umiejętności Społecznych

Podczas zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych kształtujemy u dzieci i młodzieży postawę:

 • właściwego rozumienia i nazywania przeżywanych emocji,
 • bezpiecznego przeżywania i reagowania na doświadczane emocje,
 • komunikowania o tym, co czujemy,
 • kontroli swojego zachowania przy doświadczaniu silnych emocji,
 • poczucia własnej wartości i samoakceptacji,
 • asertywności oraz umiejętności przyjmowania, reagowania i wyrażania krytyki,
 • wykorzystywania mocnych stron dziecka,
 • pracy i nawiązywania relacji w grupie,
 • przestrzegania reguł zasad i norm społecznych
 • odpowiedzialności za innych, chęci niesienia pomocy oraz empatii.

Trening umiejętności społecznych dedykowany jest dla dzieci i młodzieży, u których występują niżej wymienione zachowania:

 • agresja, autoagresja,
 • niekontrolowane wybuchy gniewu i złości,
 • nieadekwatne reakcje emocjonalne,
 • trudności z nazywaniem i komunikowaniem swoich uczuć,
 • niskie poczucie własnej wartości, niska odporność psychiczna,
 • problemy w nauce oraz funkcjonowaniu szkolnym,
 • trudności z nawiązywaniem pozytywnych relacji rówieśniczych,
 • brak poszanowania dla reguł, zasad i norm społecznych.