Newborn baby is holding finger of parent

Terapia ręki

Terapia ręki to szereg oddziaływań obejmujących profesjonalną pomoc w zakresie sprawności rąk, dłoni i palców.

Terapia ręki ma na celu:

  • usprawnianie precyzji ruchów rąk,
  • usprawnianie ruchów dłoni i palców,
  • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia,
  • wzmacnianie koncentracji uwagi,
  • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowe,
  • przekroczenie linii środkowej ciała.

Zajęcia z zakresu terapii ręki pomagają dziecku w przezwyciężaniu trudności związanych z motoryką małą, rysowaniem, pisaniem, wycinaniem i sprawnym posługiwaniem się rękami, dłońmi i palcami. Usprawnienie tej strefy we wczesnym wieku jest bardzo istotne dla przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym.