Little funny child thinks. This is an idea.

Test inteligencji

Ocena poziomu inteligencji płynnej i skrystalizowanej pozwala na określenie mocnych i słabych stron dziecka. Może stanowić odpowiedź na trudności edukacyjne oraz w funkcjonowaniu w ujęciu ogólnym. Analiza i interpretacja wyników, pozwala na precyzyjne planowanie oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych względem dziecka. Stanowi także narzędzie określania poziomu dojrzałości szkolnej. Za jego pomocą, pozyskać można także informacje o ponadprzeciętnym potencjale intelektualnym.

Na test składają się moduły badające sześć obszarów funkcjonowania, tj. zdolności poznawcze, umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno emocjonalne, zdolności matematyczne, język oraz motywację osiągnięć.