Speech therapy activities

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to szereg działań, które podejmowane są w celu usunięcia lub zminimalizowania wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. W ramach terapii logopedycznej sięga się po różne metody (dobierane indywidualnie do pacjenta i rodzaju zaburzenia):

  • logopedyczne (specyficzne dla postępowania logopedycznego, np. metody mechaniczne, ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, fonogesty, język migowy, mówienie wydłużone),
  • lingwistyczne (zaczerpnięte z różnych działów językoznawstwa, np. metody fonetyczne, ćwiczenia dykcyjne),
  • pedagogiczne (stworzone na użytek terapii pedagogicznych i zaadaptowane do stosowania w terapiach logopedycznych, np. metoda dobrego startu, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu muzycznego),
  • psychologiczne (biorące pod uwagę psychologiczne uwarunkowania oraz skutki zaburzeń mowy, np. techniki relaksacyjne, psychodrama),
  • medyczne (specjalistyczne zabiegi chirurgiczne ortodontyczne, audiologiczne, foniaryczne, a także farmakoterapia, fizykoterapia czy laseroterapia; stosowane np. w przypadkach afazji, rozszczepu podniebienia czy wad zgryzu).

Staramy się, aby wypowiadanie każdego kolejnego słowa sprawiało coraz więcej frajdy i uśmiechu. Uczymy nie tylko dzieci, ale również rodziców, ponieważ to Wy możecie skutecznie wspierać terapię dzięki codziennej pracy i zabawie z dzieckiem! Efektywność terapii logopedycznej zależy zarówno od odpowiedniego doboru metod oraz kompleksowego podejścia do problemu, jak i ścisłej współpracy specjalistów z rodzicami dziecka. Służymy Wam wiedzą i doświadczeniem, wspólnie z Wami programujemy ćwiczenia oraz uczymy Was jak przeprowadzać je w domu. Wszystko po to, żeby słowa dawały radość!