A girl looks at the camera with concentration and holds a white dandelion on a background of green

Test MOXO – nadpobudliwość psychoruchowa

Test stanowi narzędzie wspomagające diagnozę ADHD. Badania w kierunku zaburzeń wg zaleceń wykonuje się po ukończeniu 6 r.ż. dziecka. Procedura polega na mierzeniu rzeczywistych reakcji badanego, a następnie odnoszeniu ich do standardowych norm. Podstawowymi symptomami ADHD, które podlegają procedurze mierzenia, są: impulsywność, czas reakcji, nadaktywność oraz zaburzenia uwagi. Moxo pozwala także na określenie jak zmieniają się w czasie reakcje badanego na poszczególne oddziaływania oraz jak kształtują się wskaźniki w/w symptomów w obecności dystraktorów o różnym nasileniu.