Woman Meditating on the Meadow Outdoors

Diagnoza rehabilitacyjna

Badanie opiera się na pełnej ocenie postawy, czynności narządów ruchu, zakresu wydolności organizmu, możliwości motorycznych, koordynacji. Prawidłowo postawiona diagnoza pozwala na szereg adekwatnych działań przyczyniających się do poprawy funkcjonowania fizycznie, a także osiągnięcia lepszego zdrowia w ujęciu ogólnym. Zaniedbanie pewnych aspektów może być przyczyną pogłębiających się problemów zdrowotnych, a także dolegliwości bólowych pozornie niepowiązanych. Im wcześniej postawiona zostanie diagnoza, tym większe są możliwości osiągnięcia poprawy stanu.

Diagnoza uprawnia także do starania się o rehabilitację/fizjoterapię w ramach NFZ.