Wooden blocks with letters

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to szereg działań mających na celu wyrównywanie różnic rozwojowych u dziecka w zakresie zdolności intelektualnych, wykorzystania wiedzy w działaniach praktycznych oraz dbałości o właściwe funkcjonowanie emocjonalno-społeczne.

Terapia pedagogiczna ma na celu:

 • Rozwój zdolności spostrzegania i zapamiętywania.
 • Wsparcie w zakresie motoryki małej i prawidłowego chwytu pisarskiego.
 • Wspomaganie umiejętności czytania, pisania i liczenia.
 • Wydłużanie czasu koncentracji uwagi.
 • Budowanie wiedzy o otaczającym nas świecie.
 • Pomoc w zakresie operacji sekwencyjnych i logiczno-matematycznych.
 • Rozwój myślenia abstrakcyjnego i przyczynowo-skutkowego.
 • Usprawnienie analizy i syntezy poleceń i zdań (rozumienie tego, co się słyszy).
 • Wzbudzanie postawy pomysłowości i kreatywności.
 • Kształtowanie postawy empatii i zrozumienia.
 • Kształtowanie zdolności wypowiedzi i prowadzenia rozmowy.
 • Przygotowania do osiągnięcia gotowości szkolnej.
 • Szukanie różnych dróg w rozwiązywaniu problemu.
 • Budowania umiejętności do pracy w grupie.

Sygnały do rozpoczęcia terapii pedagogicznej u dziecka:

 • Trudności z trzymaniem kredki (nieprawidłowy chwyt, zbyt mocny lub słaby), rysowaniem szlaczków, kolorowaniem, nauką pisania.
 • Problemy z przeliczaniem do 10 (nawet na materiale konkretnym np. patyczkach).
 • Problemy z głoskowaniem, sylabizowaniem, rozpoznawaniem cyfr i liter, czytaniem prostych wyrazów.
 • Na niskim poziomie kształtuje myślenie logiczne, abstrakcyjne, przyczynowo- skutkowe.
 • Brak umiejętności odtworzenia układu sekwencji.
 • Wypowiedzi są bardzo krótkie i ubogie w ilość treści.
 • Trudności w ułożeniu i opowiedzeniu historyjki obrazkowej.
 • Niska płynność słowna.
 • Brak orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Logika wypowiedzi nie jest zachowana (np. dziecko nie jest w stanie opowiedzieć czegoś w sposób spójny).
 • Trudności z zapamiętywaniem krótkich wierszyków.
 • Trudności z zapamiętywaniem obrazka i znalezienia takiego samego w zestawie 4 podobnych obrazków.
 • Trudności w złożeniu obrazka z części.
 • Słaba odporność na pracę pod presją czasu. 
 • Trudności z dzieleniem rzeczy na kategorie (np. owoce, warzywa, rośliny, zwierzęta).
 • Kłopoty z motoryką małą (nawlekanie koralików, chwyt pęsetowy, przesypywanie ziaren z jednej miseczki do drugiej, nieprawidłowe napięcie mięśniowe w dłoniach),
 • Obniżona koordynacja wzrokowo-ruchowa – problemy z budowaniem, odwzorowywaniem układu klocku, przyporządkowywaniem elementów, dostrzeganiem różnic i brakujących elementów, przerysowywaniem ze wzroku i z pamięci, łączeniem punktów.
 • Obniżona pamięć ogólna.
 • Słaba znajomość znaczenia słów (np. co to jest kredka, co to znaczy, że ktoś jest smutny).
 • Niski poziom wiedzy społecznej, wiedzy ogólnej.
 • Trudności w rozpoznawaniu, komunikowaniu i nazywaniu emocji.
 • Problemy w relacjach z rówieśnikami, adaptacją w grupie.
 • Niski poziom samokontroli emocji (niewspółmierne i nieadekwatne reakcje emocjonalne)