Woman conducting child's psychological test

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna skierowana jest do wszystkich osób przeżywających problemy natury emocjonalnej i społecznej. Uczestnictwo w terapii ukierunkowane jest na poprawę funkcjonowania zaburzonych obszarów takich jak:

 • lęk, smutek, depresja, strach,
 • wycofanie, nieśmiałość,
 • niskie poczucie własnej wartości, brak wiary we własne siły, problemy z samoakceptacją,
 • trudności z właściwym rozumieniem, nazywaniem i wyrażaniem przeżywanych emocji, komunikowaniem o tym, co czujemy,
 • problemem z przyjmowaniem i reagowaniem na krytykę,
 • obniżony nastrój,
 • problem z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego i prowadzeniem rozmowy.
 • występowanie zachowań agresywnych i autoagresywnych,
 • postawa opozycyjno-buntownicza,
 • trudności w relacjach międzyludzkich,
 • kryzysy rozwojowe, wychowawcze, edukacyjne,
 • brak umiejętności kontroli swojego zachowania przy doświadczaniu silnych emocji,
 • trudności w nauce szkolnej,

nasi psycholodzy posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Świadczymy pomoc dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Autyzmem i Zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i innymi trudnościami rozwojowymi oraz dla ich rodzin.

Rodzaje terapii psychologicznej.

Formy oddziaływań psychologicznych:

 • terapia psychologiczna ogólna – dotyczy funkcjonowania emocjonalnego i społecznego w tym obszarze, który wymaga pracy. Jest ona dedykowana dla wszystkich, którzy czują, że nie mogą poradzić sobie ze sferą emocjonalną lub społeczną. W naszej poradni prowadzimy terapię indywidualną dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • terapia psychologiczna małżeńska – jest adresowana do wszystkich małżeństw i par przeżywających kryzysy i trudności w swoich relacjach,
 • terapia psychologiczna rodzinna – skierowana dla rodzin, która traktowana jest, jako system wymagający wsparcia w celu poprawy funkcjonowania wszystkich członków rodziny.

Jakie efekty daje terapia psychologiczna?

Terapia psychologiczna przede wszystkim:

 • kształtuje postawy prospołeczne (tj. empatia, zrozumienie, słuchanie, współpraca),
 • uczy właściwego rozumienia, nazywania i przeżywania emocji,
 • buduje właściwe poczucie własnej wartości,
 • pomaga w przełamywaniu oporu w nauce,
 • wspomaga redukcję lęku i stresu,
 • modeluje wzorce zdrowych relacji społecznych,
 • pozwala swobodnie mówić o emocjach i uczuciach,
 • przezwycięża kryzysy rozwojowe i wychowawcze,
 • formuje odwagę i gotowość do podejmowania wyzwań,
 • daje siłę do zmiany siebie i swojego otoczenia.