Group of Kids Fashionable Cute Adorable Concept

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Grupowe zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to lepsze poznanie i świadomość swojego ciała, budowanie relacji z innymi ludźmi oraz przezwyciężanie oporu przed kontaktem z drugim człowiekiem.

Dla kogo?

Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które potrzebują pracy nad budowaniem kontaktu z drugim człowiekiem, przełamywaniem lęku w relacjach z innymi ludźmi. Zajęcia są ogromnym wsparciem zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, Zespołem Aspergera, mających trudności w komunikacji, przejawiających nieśmiałość, wycofanie, nieradzących sobie z emocjami.

Co daje udział w zajęciach?

  • wspomaga rozwój narządu ruchu i czynności grafomotorycznych,
  • kształtuje świadomość własnego ciała,
  • pozwala wyrażać siebie poprzez kreatywne i swobodne działanie w ruchu,
  • stanowi bazę do rozwoju postawy empatii, zrozumienia i współpracy,
  • umożliwia świadome poruszanie się w przestrzeni bez poczucia lęku, strachu,
  • prowadzi do nawiązywania relacji z drugim człowiekiem opartych na poczuciu bezpieczeństwa i zaufania,
  • usprawnia działanie wzroku, słuchu i równowagi.

Zajęcia kształtują umiejętność poznawania własnego ciała, otoczenia i tworzenia relacji z drugim człowiekiem. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów, a dzieci często biorą udział w zajęciach razem z rodzicami lub opiekunami. Pozwala to na zacieśnianie więzi rodzinnych.