Diagnoza Qeeg

W psychologii i psychiatrii badanie QEEG jest coraz częściej wykorzystywane do diagnozy ADHD, depresji, dysleksji, schizofrenii czy zaburzeń lękowychQEEG jest badaniem diagnostycznym, które dostarcza informacje o dysfunkcji mózgu. QEEG to bezpieczna i nieinwazyjna metoda, w której zapisy z sensorów EEG podlegają ilościowej analizie, zaś jej wyniki są porównywane z bazą normatywną zawierającą zapisy osób zdrowych w danej grupie wiekowej. Dzięki  temu  nasi terapeuci uzyskują dostęp do pogłębionej  diagnostyki, która pozwala im na prowadzenie skutecznej  terapii.

Dla dzieci i młodzieży

RODZICU

Jeśli obserwujesz u swojego dziecka :

 • trudności w skupianiu się na wykonywanych czynnościach
 • dużą ruchliwość
 • skłonność do wybuchania złością lub agresją, reagowania nieadekwatnie do sytuacji
 • kłopoty z uczeniem się nowego materiału i/lub jego przypominaniem
 • trudności w realizowaniu programu szkolnego, szczególnie wynikające z dysleksji
 • nadmierny stres podczas zawodów sportowych, występów muzycznych, tanecznych itp
 • tendencje do reagowania nadmiernym lękiem
 • kłopoty z zasypianiem i/lub wstawaniem rano
 • niską samoocenę
 • tiki ruchowe lub głosowe
 • niepłynność mowy

Możesz pomóc swojemu dziecku poprzez
trening umysłu – terapię biofeedback.

Biofeedback jest również polecany jako terapia wspomagająca dla dzieci z rozpoznanym Zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD, ADD, mózgowym porażeniem dziecięcym, epilepsją, trudnościami w żywieniu.

Dla dorosłych

Jeśli masz problemy z:

 • nadmiarem stojących przed Tobą zadań i natłokiem myśli
 • wypaleniem zawodowym i niechęcią do pracy
 • koncentracją i utrzymaniem uwagi
 • podejmowaniem ważnych i szybkich decyzji
 • uzależnieniami

Jeżeli odczuwasz:

 • nadmierny lęk lub złość
 • przewlekły stres
 • objawy depresji
 • zaburzenia snu
 • przewlekłe bóle głowy (migreny)
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)

Jeśli zależy Ci na:

 • samopoznaniu, nauce jak Twój organizm reaguje na różne sytuacje.
 • opanowaniu technik relaksacyjnych
 • nauce samoregulacji – panowania nad tremą, stresem .
 • poprawieniu zdolności zapamiętywania (np: przed egzaminami, podczas nauki języków obcych itp.)

WEŻ UDZIAŁ W TRENINGACH BIOFEEDBACK