Hearing test at the doctor

Platforma Badań Zmysłów

W procesie badania diagnozie funkcjonalnej podlegają: mowa, słuch i wzrok. Wykorzystywane urządzenie jest także narzędziem służącym rehabilitacji mowy i słuchu. Dzięki platformie jesteśmy w stanie wcześnie wykryć zaburzenia, co za tym idzie możliwe jest podjęcie adekwatnych środków zapobiegających pogłębianiu się problemu, jak np. opóźniony rozwój mowy u dzieci niedosłyszących. Ocena ta wpływa także istotnie na poziom gotowości do podjęcia nauki czytania, pisania, a także predyspozycji do efektywnej komunikacji.