Mikropolaryzacja mózgu tDCS

Mikropolaryzacja to przezczaszkowa stymulacja kory mózgu oraz modulacja pobudliwości i neuroplastyczności komórek nerwowych. Jest to metoda nieinwazyjna, bezbolesna i bezpieczna w wykonaniu. Wymaga ona użycia 2 elektrod , przez które doprowadza się słaby prąd o wartości

Czytaj więcej »

Indywidualna stymulacja słuchu Johansen

Terapia dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi: z ADHD, z zaburzeniami koncentracji uwagi, z dysleksją, opóźnionym rozwojem mowy, z osobami z porażeniem mózgowym, z zaburzeniami

Czytaj więcej »
Happy family
Terapie

Szkoła dla rodziców

Szkoła dla rodziców to realna odpowiedź dla osób poszukujących wsparcia, inspiracji i odkrywania skutecznych dróg w wychowaniu dzieci. Szkoła dla rodziców to projekt, który umożliwia świadome przeżywanie okresu rodzicielstwa i tworzenie wartościowego systemu wychowania dla

Czytaj więcej »
Reading a fairy tale
Terapie

Bajkoterapia

Bajkoterapia to rodzaj grupowych zajęć terapeutycznych, podczas których dzieci zdobywają wartościowe umiejętności emocjonalno-społeczne za pomocą bajki terapeutycznej. Zajęcia są skierowane przede wszystkim do dzieci, które: mają opóźnioną mową, nie mają umiejętności

Czytaj więcej »
Young woman working with dog during therapy in the preschool
Terapie

Dogoterapia

Dogoterapia to naturalna forma aktywizowania osób poprzez udział odpowiednio przeszkolonego psa w celu wspomagania procesu przywracania pacjentom pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej. Przeszkolony pies przyjaciel

Czytaj więcej »
Playing toy instruments with teacher
Terapie

Muzykoterapia

Muzykoterapia jest procesem, w którym wykwalifikowany muzykoterapeuta posługuje się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia, poprawy funkcjonowania lub wspierania rozwoju osób z różnorodnymi potrzebami natury emocjonalnej, fizycznej,

Czytaj więcej »
A diagnostics session of a child with development and social pro
Terapie

Socjoterapia

Socjoterapia to forma terapii skoncentrowanej na rozwoju społecznym i emocjonalnym dzieci i młodzieży. Zajęcia skierowane są zawłaszcza do osób: z problemami w budowaniu i utrzymywaniu relacji społecznych, z trudnościami w wyrażaniu uczuć i emocji, z trudnościami z rozumieniem i przestrzeganiem

Czytaj więcej »
Group of Kids Fashionable Cute Adorable Concept
Terapie

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Grupowe zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to lepsze poznanie i świadomość swojego ciała, budowanie relacji z innymi ludźmi oraz przezwyciężanie oporu przed kontaktem z drugim człowiekiem. Dla kogo? Uczestnikami zajęć

Czytaj więcej »
Biofeedback EEG or Electroencephalograph Training at a Health Center
Terapie

EEG-Biofeedback

EEG Biofeedback to nowoczesna metoda neuroterapeutyczna umożliwiająca zwiększenie skuteczności funkcjonowania mózgu. W sposób bezpieczny i bezinwazyjny pozwala nam uczyć się wpływać na zmianę wzorca wytwarzanych fal w mózgu tak, aby

Czytaj więcej »
Child psychology, little boy stringing beads
Terapie

Psychoterapia

Psychoterapia to rodzaj terapii, która pozwala uczestnikowi na dokładne i dogłębnepoznanie przyczyn własnych emocji, myśli, przeżyć i wyobrażeń oraz specyfiki swojego zachowania i postępowania. Nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów, kto może być potencjalnym uczestnikiem

Czytaj więcej »
female counselor writing in clipboard on therapy session of family with daughter in office
Terapie

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna stanowi formę pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej obejmującą funkcjonowanie rodziny, jako całego, spójnego i jednolitego systemu. problemy z relacjach pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, brak chęci lub umiejętności wspólnego

Czytaj więcej »
Kids training analytical and creative skills in classroom
Terapie

Trening umiejętności społecznych (TUS)

Jeżeli zauważasz, że Twoje dziecko ma trudności w sferze emocjonalnej i społecznej, z trudem kontroluje emocje, miewa wybuchy silnego gniewu lub agresji, niełatwo przychodzi mu wyrażanie swoich uczuć, nie chce podporządkować się przyjętym

Czytaj więcej »
Newborn baby is holding finger of parent
Terapie

Terapia ręki

Terapia ręki to szereg oddziaływań obejmujących profesjonalną pomoc w zakresie sprawności rąk, dłoni i palców. Terapia ręki ma na celu: usprawnianie precyzji ruchów rąk, usprawnianie ruchów dłoni i palców, wyuczenie zdolności

Czytaj więcej »
Child blowing bubbles during sensory integration therapy
Terapie

Terapia integracji sensorycznej SI

Integracja sensoryczna to inaczej przetwarzanie bodźców działających na wszystkie zmysły. Układ nerwowy, który jest odpowiedzialny za odbiór wrażeń interpretuje je i organizuje w  sposób, aby funkcjonowanie całego organizmu było maksymalnie efektywne. Jakimi

Czytaj więcej »
Baby child with hearing aids and cochlear implants plays on floor. Deaf and rehabilitation concept
Terapie

Rehabilitacja

Rehabilitacja to szereg działań mających na celu poprawę funkcjonowania aparatu ruchu oraz przywracanie sprawności fizycznej. Adresaci działań rehabilitacyjnych stanowią bardzo szeroką grupę. To osoby z różnymi dysfunkcjami i uszkodzeniami aparatu ruchu (urazy,

Czytaj więcej »
Woman conducting child's psychological test
Terapie

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna skierowana jest do wszystkich osób przeżywających problemy natury emocjonalnej i społecznej. Uczestnictwo w terapii ukierunkowane jest na poprawę funkcjonowania zaburzonych obszarów takich jak: lęk, smutek, depresja, strach,

Czytaj więcej »
Speech therapy activities
Terapie

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to szereg działań, które podejmowane są w celu usunięcia lub zminimalizowania wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. W ramach terapii logopedycznej sięga się po różne metody (dobierane indywidualnie do pacjenta

Czytaj więcej »
Wooden blocks with letters
Terapie

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to szereg działań mających na celu wyrównywanie różnic rozwojowych u dziecka w zakresie zdolności intelektualnych, wykorzystania wiedzy w działaniach praktycznych oraz dbałości o właściwe funkcjonowanie emocjonalno-społeczne. Terapia pedagogiczna ma na celu: Rozwój

Czytaj więcej »