Young woman working with dog during therapy in the preschool

Dogoterapia

Dogoterapia to naturalna forma aktywizowania osób poprzez udział odpowiednio przeszkolonego psa w celu wspomagania procesu przywracania pacjentom pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej.

Przeszkolony pies przyjaciel wspomaga terapeutę w wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych, a także pomaga osobom starszym czy zagubionym w zachowaniu lub wręcz nawiązaniu kontaktów ze światem zewnętrznym.

Udział w zajęciach z dogoterapii:

 • jest dobrym źródłem rozwoju dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera, zaburzeniami rozwoju mowy oraz trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym,
 • przynosi radość i wywołuje uśmiech,
 • umożliwia nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych oraz poprawia komunikację,
 • niweluje napięcie mięśniowe,
 • stymuluje ruch i aktywność,
 • daje pole do kształtowania samodzielności i odpowiedzialności,
 • daje możliwość okazania uczuć i pozwala odreagować złe emocje,
 • wytwarza swoistą więź: człowiek – zwierzę,
 • pozytywnie wpływa na pewność siebie, nadaje życiu sens,
 • pomaga zdobyć nowych przyjaciół, uczy relacji i dbałości o istoty żywe,
 • ułatwia przejść przez samotność, chorobę i depresję,
 • rozwija funkcje poznawcze, koncentrację uwagi, orientację przestrzenną
 • uczy samoakceptacji i buduje poczucie własnej wartości.

Poprzez kontakt z psem dzieci doskonalą swoje umiejętności społeczne, kształtują wrażliwość. W momencie, gdy w zajęciach uczestniczy pies, dzieci dłużej i chętniej ćwiczą, a wykonywanie zadań wywołuje wiele radości. Pies potrafi skoncentrować na sobie uwagę, zachęcić do zabawy, uatrakcyjnić długotrwałe zajęcia, przełamać lęk przed kontaktem ze światem zewnętrznym. Dogoterapia jest również stosowana w pracy z osobami dorosłymi i starszymi.