thoughtful schoolgirl in glasses sitting on books isolated on white

Diagnoza pedagogiczna

Celem diagnozy pedagogicznej jest ustalenie przyczyn trudności w nabywaniu umiejętności szkolnych. Na każdym etapie rozwoju dziecka, przewidujemy nabycie pewnych umiejętności -w mniej lub bardziej spontaniczny sposób. W wieku szkolnym, jeśli dotąd nic nie wzbudziło zastrzeżeń, oczekujemy, że dziecko bez większych problemów będzie zdolne zdobywać wiedzę i umiejętności przewidziane w podstawie programowej. Wymagania dla poszczególnych etapów edukacyjnych, konstruowane są w sposób adekwatny dla średnich możliwości uczniów w danym wieku. W sytuacji napotykania wyraźnych barier, warto przyjrzeć się, czy wszystkie warunki dla komfortowego odbierania działań edukacyjnych zostały spełnione, a po wykluczeniu przyczyn zewnętrznych, przemyśleć zasadność profesjonalnej konsultacji.

Jak ocenić czy dziecko wymaga diagnozy pedagogicznej?

Ocenie podlegają nie tylko umiejętności szkolne, ale także aspekty które możesz dostrzec w życiu codziennym, np. bawiąc się z dzieckiem, obserwując komunikację z innymi, czy choćby rozumienie poleceń. Być może we wcześniejszych etapach dzieciństwa, pojawiły się symptomy, które wcześniej nie zwróciły uwagi. Warto zwrócić uwagę na manualne możliwości dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową, myślenie logiczne, przyczynowo – skutkowe, a także samodzielność w zakresie czynności samoobsługowych. Obszar jest znacznie szerszy i w uproszczeniu, obejmuje w całości możliwości percepcyjne, adaptacyjne oraz nabywania umiejętności.

Proces diagnozy

  • wywiad z rodzicem
  • analiza opinii o funkcjonowaniu dziecka z placówki edukacyjnej
  • analiza dokumentacji i ewentualnych wcześniejszych diagnoz
  • badanie dziecka za pomocą standaryzowanego narzędzia
  • obserwacja podczas badania
  • sporządzenie i wydanie opinii, wyników diagnozy wraz z zaleceniami dalszego postępowania