Speech therapist teaching letter pronunciation to a young boy in

Diagnoza logopedyczna

W procesie diagnozy logopedycznej, specjalista określa lub wyklucza wady artykulacyjne i zaburzenia mowy, a także stara się określić przyczynę ewentualnego problemu. Ocenie podlega także aparat mowy pod względem fizycznym, napięcie mięśniowe, zgryz. Niektóre problemy mogą wynikać z niewłaściwych nawyków, z których nie zdajemy sobie sprawy, wad anatomicznych. Warto udać się po pomoc jak najszybciej, kiedy dostrzeżemy nieprawidłowości, aby zapobiec ich pogłębianiu. Charakterystycznymi mogą być symptomy widoczne nawet jeszcze przed nabyciem umiejętności mowy, np. wyraźne napięcie lub nadmierne rozluźnienie mięśni twarzy, otwarte usta, częste infekcje górnych dróg oddechowych, problemy z przełykaniem, gryzieniem.

Proces diagnozy:

  • wywiad z rodzicem/opiekunem
  • badanie (w zależności od wieku dziecka) m.in. prawidłowości budowy narządów i ich funkcji, badanie słuchu fonematycznego, ocena funkcji mowy
  • sporządzenie i wydanie opinii oraz zaleceń dalszego postępowania