Canada day concept. Red maple leaf han drawn by kid.

Karta oceny rozwoju psychoruchowego (test KORP)

Test pozwala na ocenę rozwoju dziecka. Stanowi porównanie oczekiwanych dla danego etapu możliwości ze stanem faktycznym. Wykazuje czy rozwój dziecka na danym etapie przebiega w sposób harmonijny, czyli ocenie podlega całościowo potencjał dziecka. Test wykonuje się w ramach każdego przedziału wiekowego.

Ocenie podlega poziom rozwoju ruchowego, motoryki precyzyjnej i lateralizacji, spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo ruchowej, komunikowania się i mowy, emocji i relacji społecznych, funkcji behawioralnych oraz umiejętności przedszkolnych i szkolnych.