Child touching sensory integration equipment

Diagnoza funkcji sensorycznych (SI)

Badanie polega na ocenie funkcji narządów zmysłu, reakcji na bodźce oraz integracji funkcji. W
prawidłowym przebiegu procesu rozwoju, integracja funkcji sensorycznych pozwala na odbieranie bodźców oraz ich właściwe porządkowanie -zarówno tych płynących z zewnątrz jak i z własnego organizmu. Prawidłowe procesy porządkowania pozwalają na dobre rozumienie świata.

Istotnymi dla oceny funkcjonowania są informacje o rozwoju od pierwszych dni życia, także w zakresie rozwoju emocjonalnego. Objawami, które mogą świadczyć o zaburzeniu funkcji, są np. problemy z równowagą, duża ruchliwość a nawet agresja, zbyt mała lub zbyt wysoka wrażliwość na bodźce, wybiórczość pokarmowa.

Ocenie podczas diagnozy, poddaje się zachowanie dziecka, poziom rozwoju ruchów oraz odruchów, funkcje zmysłów, funkcje ruchowe, orientację, poziom napięcia mięśniowego, a także funkcjonowanie emocjonalne.