Playing toy instruments with teacher

Muzykoterapia

Muzykoterapia jest procesem, w którym wykwalifikowany muzykoterapeuta posługuje się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia, poprawy funkcjonowania lub wspierania rozwoju osób z różnorodnymi potrzebami natury emocjonalnej, fizycznej, umysłowej i społecznej.

Muzykoterapia jest zalecana dla osób z:

 • niepełnosprawnością intelektualna,
 • autyzmem i zespołem Aspergera,
 • nieśmiałością, trudnościami komunikacyjnymi,
 • problemami w relacjach międzyludzkich,
 • stanami lękowymi, smutkiem, traumą, depresją, trudnościami emocjonalnymi, depresyjne,
 • zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegania, płynnego myślenia,
 • trudnościami w zachowaniu oraz przestrzeganiu zasad i norm społecznych.

Co daje muzykoterapia?

 • pozwala na dynamiczny rozwój postawy kreatywności i gotowości do przyjmowania zmian,
 • stanowi doskonałą alternatywę komunikacji u osób z zaburzeniami mowy,
 • daje możliwość wyrażania i bezpiecznego przeżywania uczuć i emocji,
 • kształtuje zdrowe poczucie własnej wartości w oparciu o prezentowanie autorskich pomysłów w improwizowaniu muzyki,
 • umożliwia nawiązanie kontaktu z osobami mającymi trudności w obszarze relacji społecznych,
 • ułatwia świadomość i kontrolę nad ciałem,
 • rozbudza wyobraźnię i zdolność do aktywnego przeżywania muzyki,
 • aktywizuje do działania lub umożliwia wejście w stan relaksu.