Biofeedback EEG or Electroencephalograph Training at a Health Center

EEG-Biofeedback

EEG Biofeedback to nowoczesna metoda neuroterapeutyczna umożliwiająca zwiększenie skuteczności funkcjonowania mózgu. W sposób bezpieczny i bezinwazyjny pozwala nam uczyć się wpływać na zmianę wzorca wytwarzanych fal w mózgu tak, aby pracował on szybciej i efektywniej. Trening odbywa się wyłącznie na poziomie naszych myśli przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu. Dzięki rozwiązaniom technologicznym możemy obserwować i modyfikować biologiczne funkcjonowanie mózgu w zakresie występujących fal. Uczestnik treningu w sposób świadomy dąży do kontroli i wzmacniania pożądanych częstotliwości.

Jak to wygląda sesja Biofeedback?

Pacjent zajmuje miejsce na wygodnym fotelu znajdującym się naprzeciwko dużego ekranu, trener EEG-Biofeedback czyści płatki uszu oraz mały fragment skóry na głowie z mikrocząsteczek utrudniających przewodzenie skórne. Najczęściej używa się do tego płatków kosmetycznych nawilżonych solą fizjologiczną. Następnie do obu płatków uszu oraz określonego punktu na głowie przypina się elektrody pozwalające na monitorowanie przebiegu fal mózgowych. W zależności od umiejętności, która wymaga wzmocnienia, uczestnik steruje przebiegiem gry lub animacji, którą widzi na ekranie. To czy osiągnie sukces zależy od poziomu jego koncentracji uwagi lub zrelaksowania.

Sześć podstawowych fal:

 • Beta 2 – silne emocje, napięcie, działanie w pośpiechu, stres,
 • Beta 1 – wykonywanie konkretnych działań bez zbędnego napięcia, stan najwyższego skupienia,
 • SMR – aktywność umysłowa, koncentracja uwagi, planowanie działań,
 • Alfa – odpoczynek, marzenia, spokój,
 • Theta – relaksacja, głęboka medytacja,
 • Delta – sen.

Trening EEG Biofeedback jest polecany wszystkim, niezależnie od wieku, stylu życia czy profesji. Obecnie znajduje coraz szersze grono odbiorców wśród sportowców, pilotów, służb mundurowych, pracowników firm korporacyjnych, biznesmenów, osób pragnących osiągać lepsze wyniki w swoich dziedzinach. Mówiąc o zastosowaniu terapeutycznym, EEG-Biofeedback jest powszechnie używany w:

 • braku motywacji do nauki,
 • terapii stresu,
 • relaksacji,
 • zaburzeniach emocjonalnych (lęk, depresja, agresja, nerwice, nadmierne napięcie),
 • pracy nad stabilnością emocjonalną i budowaniem pozytywnej samooceny,
 • pracy nad nieśmiałością, tremą i fobiami szkolnymi,
 • zaburzeniach pokarmowych, rekonwalescencji poudarowej,
 • zaburzeniach pamięci i koncentracji uwagi,
 • problemach szkolnych, specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • trudnościach z czytaniem i pisaniem,
 • terapii nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD,)
 • treningach oddechowych,
 • zaburzeniach snu, moczeniu nocnym,
 • terapii zaburzeń uwagi i koncentracji (ADD),
 • pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera,
 • terapii zaburzeń rozwoju mowy.

EEG-Biofeedback jest skutecznym treningiem dla osób aktywnych zawodowo, sportowo lub artystycznie. Dzięki treningowi uczestnik ma możliwość zwiększenia wydajności swojego mózgu i osiągania lepszych rezultatów wykonywanej pracy.