Child reading book at home

ADOS-2. Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

Test jest narzędziem diagnostycznym przeznaczonym do badań dzieci z podejrzeniem zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu. Dostarcza informacji niezbędnych dla podjęcia działań terapeutycznych oraz postępowania wychowawczego, stanowi podstawę do podjęcia odpowiedniego postępowania w placówce edukacyjnej dziecka.

W zależności od wieku i poziomu ekspresji językowej badanie może przebiegać w różny sposób – dla każdego etapu przyporządkowane są odpowiednie moduły. W procesie badania ocenie podlegają między innymi język i komunikacja, wzajemność w interakcjach, zachowania stereotypowe, sztywne zainteresowania, wyobraźnia, występowanie zabawy spontanicznej, a także zachowania odbiegające od ogólnie przyjętej normy dla danego etapu.