Szkoła dla rodziców

Happy family

Szkoła dla rodziców to realna odpowiedź dla osób poszukujących wsparcia, inspiracji i odkrywania skutecznych dróg w wychowaniu dzieci. Szkoła dla rodziców to projekt, który umożliwia świadome przeżywanie okresu rodzicielstwa i tworzenie wartościowego systemu wychowania dla swojego dziecka. Prowadzony jest przez specjalistów z zakresu psychoterapii, psychologii i pedagogiki posiadających doświadczenie w pracy z całymi rodzinami. Uczestnicy projektu, słuchają, rozmawiają i wspólnie szukają nowych dróg w rozwiązywaniutrudności wychowawczych. Grupa daje siłę, wsparcie i motywację do działania, a nasi specjaliści […]

Bajkoterapia

Reading a fairy tale

Bajkoterapia to rodzaj grupowych zajęć terapeutycznych, podczas których dzieci zdobywają wartościowe umiejętności emocjonalno-społeczne za pomocą bajki terapeutycznej. Zajęcia są skierowane przede wszystkim do dzieci, które: mają opóźnioną mową, nie mają umiejętności prawidłowego reagowania na doświadczane uczucia i emocje, boją się przeżywania i okazywania emocji, mają trudności z adaptowaniem się do nowych sytuacji, mają problemy w relacjach z rówieśnikami, przejawiają zachowania niepożądane, przeżywają traumę (np. wypadek, śmierć bliskiej osoby z rodziny), […]

Dogoterapia

Young woman working with dog during therapy in the preschool

Dogoterapia to naturalna forma aktywizowania osób poprzez udział odpowiednio przeszkolonego psa w celu wspomagania procesu przywracania pacjentom pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej. Przeszkolony pies przyjaciel wspomaga terapeutę w wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych, a także pomaga osobom starszym czy zagubionym w zachowaniu lub wręcz nawiązaniu kontaktów ze światem zewnętrznym. Udział w zajęciach z dogoterapii: jest dobrym źródłem rozwoju dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem […]

Trening przetwarzania słuchowego FORBRAIN

Infant with headphones

Muzykoterapia

Playing toy instruments with teacher

Muzykoterapia jest procesem, w którym wykwalifikowany muzykoterapeuta posługuje się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia, poprawy funkcjonowania lub wspierania rozwoju osób z różnorodnymi potrzebami natury emocjonalnej, fizycznej, umysłowej i społecznej. Muzykoterapia jest zalecana dla osób z: niepełnosprawnością intelektualna, autyzmem i zespołem Aspergera, nieśmiałością, trudnościami komunikacyjnymi, problemami w relacjach międzyludzkich, stanami lękowymi, smutkiem, traumą, depresją, trudnościami emocjonalnymi, depresyjne, zaburzeniami koncentracji uwagi, […]

Socjoterapia

A diagnostics session of a child with development and social pro

Socjoterapia to forma terapii skoncentrowanej na rozwoju społecznym i emocjonalnym dzieci i młodzieży. Zajęcia skierowane są zawłaszcza do osób: z problemami w budowaniu i utrzymywaniu relacji społecznych, z trudnościami w wyrażaniu uczuć i emocji, z trudnościami z rozumieniem i przestrzeganiem granic, reguł, zasad, norm społecznych, z problemami adaptacyjnymi, mających problemy z asertywnością, przejawiającymi zachowania agresywne, autoagresywne, opozycyjne, mających niskie poczucie własnej wartości, nieakceptujących samego siebie, mających za sobą traumatyczne doświadczenia (np. przemoc fizyczna). Grupa […]

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Group of Kids Fashionable Cute Adorable Concept

Grupowe zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to lepsze poznanie i świadomość swojego ciała, budowanie relacji z innymi ludźmi oraz przezwyciężanie oporu przed kontaktem z drugim człowiekiem. Dla kogo? Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które potrzebują pracy nad budowaniem kontaktu z drugim człowiekiem, przełamywaniem lęku w relacjach z innymi ludźmi. Zajęcia są ogromnym wsparciem zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, Zespołem Aspergera, mających trudności w komunikacji, przejawiających […]

EEG-Biofeedback

Biofeedback EEG or Electroencephalograph Training at a Health Center

EEG Biofeedback to nowoczesna metoda neuroterapeutyczna umożliwiająca zwiększenie skuteczności funkcjonowania mózgu. W sposób bezpieczny i bezinwazyjny pozwala nam uczyć się wpływać na zmianę wzorca wytwarzanych fal w mózgu tak, aby pracował on szybciej i efektywniej. Trening odbywa się wyłącznie na poziomie naszych myśli przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu. Dzięki rozwiązaniom technologicznym możemy obserwować i modyfikować biologiczne funkcjonowanie mózgu w zakresie występujących fal. Uczestnik treningu w sposób świadomy […]

Psychoterapia

Child psychology, little boy stringing beads

Psychoterapia to rodzaj terapii, która pozwala uczestnikowi na dokładne i dogłębnepoznanie przyczyn własnych emocji, myśli, przeżyć i wyobrażeń oraz specyfiki swojego zachowania i postępowania. Nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów, kto może być potencjalnym uczestnikiem psychoterapii. Ta forma zajęć prowadzona jest zarówno dla osób z różnymi problemami natury psychologicznej (np. depresją, silnym lęk, stresem, traumą), jak również osób pragnących dokładniej poznać mechanizmy swojego działania, a więc dążących do coraz doskonalszego rozwoju osobistego. Co daje […]

Terapia rodzinna

female counselor writing in clipboard on therapy session of family with daughter in office

Terapia rodzinna stanowi formę pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej obejmującą funkcjonowanie rodziny, jako całego, spójnego i jednolitego systemu. problemy z relacjach pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, brak chęci lub umiejętności wspólnego rozwiązywania konfliktów, duże napięcia trwanie w nieustannym, przedłużającym się konflikcie, pogłębiający się kryzys w relacjach, kłótnie, poczucie bezradności i beznadziei, tworzenie się „koalicji” (np. dzieci vs. rodzice, cała rodzina vs. jedna osoba itp.), problemy […]