A diagnostics session of a child with development and social pro

Socjoterapia

Socjoterapia to forma terapii skoncentrowanej na rozwoju społecznym i emocjonalnym dzieci i młodzieży.

Zajęcia skierowane są zawłaszcza do osób:

  • z problemami w budowaniu i utrzymywaniu relacji społecznych,
  • z trudnościami w wyrażaniu uczuć i emocji,
  • z trudnościami z rozumieniem i przestrzeganiem granic, reguł, zasad, norm społecznych,
  • z problemami adaptacyjnymi,
  • mających problemy z asertywnością,
  • przejawiającymi zachowania agresywne, autoagresywne, opozycyjne,
  • mających niskie poczucie własnej wartości, nieakceptujących samego siebie,
  • mających za sobą traumatyczne doświadczenia (np. przemoc fizyczna).

Grupa pozwala na budowanie atmosfery bezpieczeństwa, oraz pełni rolę wspierającą – pomaga uczestnikom w radzeniu sobie z trudnościami.  Nikt nie jest poddawany ocenie – liczy się to, w jaki sposób chcemy rozwiązać wybrany problem. Ćwiczenia i zadania wykonywane są wspólnie, pod koniec zajęć każdy ma możliwość wyrażenia swojego zdania na temat tego, co przeżył i doświadczył na zajęciach.