Reading a fairy tale

Bajkoterapia

Bajkoterapia to rodzaj grupowych zajęć terapeutycznych, podczas których dzieci zdobywają wartościowe umiejętności emocjonalno-społeczne za pomocą bajki terapeutycznej.

Zajęcia są skierowane przede wszystkim do dzieci, które:

  • mają opóźnioną mową,
  • nie mają umiejętności prawidłowego reagowania na doświadczane uczucia i emocje,
  • boją się przeżywania i okazywania emocji,
  • mają trudności z adaptowaniem się do nowych sytuacji,
  • mają problemy w relacjach z rówieśnikami,
  • przejawiają zachowania niepożądane,
  • przeżywają traumę (np. wypadek, śmierć bliskiej osoby z rodziny),
  • brakuje im motywacji do przestrzegania norm społecznych.

Na czym polega?

Podczas zajęć dzieci wraz z terapeutą słuchają odpowiednio wybranej bajki dotyczącej określonego problemu. W bajce przedstawiany jest tylko jeden problem, oraz znajduje się w niej podpowiedź, w jaki sposób udaje się go rozwiązać bohaterowi bajki. Poprzez analogię dzieci potrafią utożsamić się z głównym bohaterem i poczuć jego emocje. Dzięki naturalnej empatii, jaką posiada dziecko, może ono przenieść tę sytuację do własnego życia. Po przeczytaniu bajki następuje rozmowa edukacyjna z dzieckiem o wysłuchanej historii. Zadaniem terapeuty jest doprowadzić do sytuacji, w której dziecko zrozumiało przekaz bajki i jest gotowe do podjęcia pracy nad wybranym problemem.