Diagnoza Qeeg

W psychologii i psychiatrii badanie QEEG jest coraz częściej wykorzystywane do diagnozy ADHD, depresji, dysleksji, schizofrenii czy zaburzeń lękowych. QEEG jest badaniem diagnostycznym, które dostarcza informacje o dysfunkcji mózgu. QEEG to bezpieczna i nieinwazyjna metoda, w której zapisy

Czytaj więcej »
Hearing test at the doctor
Diagnozy

Platforma Badań Zmysłów

W procesie badania diagnozie funkcjonalnej podlegają: mowa, słuch i wzrok. Wykorzystywane urządzenie jest także narzędziem służącym rehabilitacji mowy i słuchu. Dzięki platformie jesteśmy w stanie wcześnie wykryć zaburzenia, co za tym

Czytaj więcej »
A girl looks at the camera with concentration and holds a white dandelion on a background of green
Diagnozy

Test MOXO – nadpobudliwość psychoruchowa

Test stanowi narzędzie wspomagające diagnozę ADHD. Badania w kierunku zaburzeń wg zaleceń wykonuje się po ukończeniu 6 r.ż. dziecka. Procedura polega na mierzeniu rzeczywistych reakcji badanego, a następnie odnoszeniu ich do standardowych

Czytaj więcej »
Little funny child thinks. This is an idea.
Diagnozy

Test inteligencji

Ocena poziomu inteligencji płynnej i skrystalizowanej pozwala na określenie mocnych i słabych stron dziecka. Może stanowić odpowiedź na trudności edukacyjne oraz w funkcjonowaniu w ujęciu ogólnym. Analiza i interpretacja wyników, pozwala na precyzyjne planowanie

Czytaj więcej »
Cute child holding his pacifier in the bed.
Diagnozy

Badanie lateralizacji

Badanie służy określeniu strony dominującej. Ocenie podlegają funkcje motoryczne, grafomotoryczne, słuchu, wzroku. Celem badania jest wskazanie nie tylko skłonności do posługiwania się wybraną ręką, nogą, okiem, uchem, ale co istotne,

Czytaj więcej »
Child touching sensory integration equipment
Diagnozy

Diagnoza funkcji sensorycznych (SI)

Badanie polega na ocenie funkcji narządów zmysłu, reakcji na bodźce oraz integracji funkcji. Wprawidłowym przebiegu procesu rozwoju, integracja funkcji sensorycznych pozwala na odbieranie bodźców oraz ich właściwe porządkowanie -zarówno tych

Czytaj więcej »
Young Mother Making Homework With Little Daughter, Helping With Study At Home
Diagnozy

Diagnoza gotowości szkolnej

Oceny gotowości szkolnej, dokonuje się celem wykazania odpowiednich predyspozycji do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. W procesie diagnozy wstępnie przeprowadzany jest wywiad z rodzicem/opiekunem dziecka dot. jego

Czytaj więcej »
Woman Meditating on the Meadow Outdoors
Diagnozy

Diagnoza rehabilitacyjna

Badanie opiera się na pełnej ocenie postawy, czynności narządów ruchu, zakresu wydolności organizmu, możliwości motorycznych, koordynacji. Prawidłowo postawiona diagnoza pozwala na szereg adekwatnych działań przyczyniających się do poprawy

Czytaj więcej »
Speech therapist teaching letter pronunciation to a young boy in
Diagnozy

Diagnoza logopedyczna

W procesie diagnozy logopedycznej, specjalista określa lub wyklucza wady artykulacyjne i zaburzenia mowy, a także stara się określić przyczynę ewentualnego problemu. Ocenie podlega także aparat mowy pod względem fizycznym,

Czytaj więcej »
thoughtful schoolgirl in glasses sitting on books isolated on white
Diagnozy

Diagnoza pedagogiczna

Celem diagnozy pedagogicznej jest ustalenie przyczyn trudności w nabywaniu umiejętności szkolnych. Na każdym etapie rozwoju dziecka, przewidujemy nabycie pewnych umiejętności -w mniej lub bardziej spontaniczny sposób. W wieku

Czytaj więcej »
Two kids
Diagnozy

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna dziecka, obejmuje obszar rozwoju emocjonalnego, społecznego oraz intelektualnego. Zależnie od kierunku badania, zalecane są swego rodzaju progi wiekowe. Niezależnie jednak od nich, nie należy zwlekać, jeśli jakiś obszar

Czytaj więcej »