Young Mother Making Homework With Little Daughter, Helping With Study At Home

Diagnoza gotowości szkolnej

Oceny gotowości szkolnej, dokonuje się celem wykazania odpowiednich predyspozycji do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. W procesie diagnozy wstępnie przeprowadzany jest wywiad z rodzicem/opiekunem dziecka dot. jego funkcjonowania zarówno w środowisku domowym jak i dotychczasowych placówkach edukacyjnych.

Badanie obejmuje diagnozę psychologiczną w zakresie funkcjonowania emocjonalno-
społecznego, badanie poziomu inteligencji, a także diagnozę pedagogiczną w zakresie umiejętności praktycznych (patrz. Diagnoza pedagogiczna)

Niniejsza opinia honorowana jest w placówkach oświatowych, stanowi podstawę do dostosowania wymagań dla uczniów z trudnościami. Stosowna opinia jest także wiążąca w zakresie odraczania obowiązku szkolnego, a także jego przyspieszenia.