Baby child with hearing aids and cochlear implants plays on floor. Deaf and rehabilitation concept

Rehabilitacja

Rehabilitacja to szereg działań mających na celu poprawę funkcjonowania aparatu ruchu oraz przywracanie sprawności fizycznej.

Adresaci działań rehabilitacyjnych stanowią bardzo szeroką grupę. To osoby z różnymi dysfunkcjami i uszkodzeniami aparatu ruchu (urazy, złamania itp.), a także zmagające się z zaburzeniami funkcjonalnymi (tj. niepełnosprawność intelektualna, ruchowa, zaburzenia wzroku, słuchu, problemy neurologiczne, choroby przewlekłe, choroby zwyrodnieniowe). U małych dzieci działania te podejmowane są między innymi w takich sytuacjach jak: nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny, asymetria ciała wady postawy i wady rozwojowe, zespoły genetyczne itp.