poradnia psychologiczno-pedagogiczna

JESTEŚMY SPRZYMIERZEŃCAMI  TWEGO DZIECKA!!

RODZICU –  zwróć się do nas, jeżeli zauważysz u swojego dziecka:

 • problemy rozwojowe,
 • trudności w nauce,
 • nerwowość, nadpobudliwość lub zahamowanie,
 • niepokojące zachowania w szkole lub w domu,
 • wadę wymowy,
 • szczególne uzdolnienia,
 • trudności w podjęciu decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia,
 • inne zachowania, stany, zjawiska, które Cię niepokoją.

Przyjdź lub zadzwoń  – a uzyskasz specjalistyczną poradę i pomoc .

mother-and-son-crafting-together-at-home-LTK34BD.jpg
girl-with-brush-drawing-sun-on-paper-PND2R36.jpg
LOGO zdjęcia do publikacji w internecie (5)

Przemysław Król – Właściciel, absolwent Analityki Biznesowej, Zarządzanie szkołą oraz placówkami oświatowymi – menedżer oświaty. Właściciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Król oraz Edukacyjna Wyspa Małego Króla. Finanse i zarządzanie oświatą jest jego największa, pasją. Zafascynowany analizą danych finansowych i procesów gospodarczych, wdraża wiele innowacji w swoich placówkach. Trener i szkoleniowiec. Terapeuta behawioralno-poznawczy.

Prywatnie Tata dwóch synów Flavia i Alana. Tata chłopca z autyzmem, który ukształtował jego życie, poprzez założenie placówek dla niepełnosprawnych uczniów. Kilkukrotnie, nagrodzony jako osobowość roku w kategorii Charytatywność Roku. Pasjonat podróży. Uwielbia Grę w piłkę nożną. Ciągle powtarza „Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ.”
Henry Brooks Adams

Poradnia jest placówką oświatową wspomagającą działania rodziców i opiekunów oraz przedszkoli i szkół w ich dążeniu do zapewnienia jak najlepszego rozwoju psychofizycznego i efektywnego uczenia się dzieci i młodzieży.

Podstawowym podmiotem naszych działań jest dziecko. Pracujemy na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół zlokalizowanych na obszarze naszego działania oraz dzieci młodszych zamieszkujących w tym obszarze.

Korzystanie z naszych usług jest:

 • dobrowolne,
 • nie wymaga skierowania,
 • odbywa się na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna dziecka lub pełnoletniego ucznia.

Udzielamy profesjonalnego wsparcia w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa i życzliwości oraz z zachowaniem dyskrecji.

Nasza pomoc może mieć charakter:

 • diagnozowania potrzeb edukacyjnych możliwości psychofizycznych, zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń zachowania dziecka,
 • klasyfikowania dziecka do odpowiednich form pomocy psychologiczno  – pedagogicznej oraz kształcenia,
 • konsultacji oraz terapii poprzez prowadzenie różnych form terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 • doradzania w zakresie problemów diagnostycznych, wychowawczych lub związanych z kierunkiem kształcenia, wyboru zawodu,
 • wspomagania przedszkoli, szkół i placówek m.in. w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • profilaktyki,
 • popularyzowania wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Opiniowanie

Nasza poradnia posiada uprawnienia w zakresie opiniowania psychologiczno – pedagogicznego oraz przygotowywania dokumentacji diagnostycznej na potrzeby zespołów orzekających działających w publicznych poradniach psychologiczno  – pedagogicznych. Opinie wstawiane przez naszą poradnię są z mocy prawa respektowane przez publiczne oraz niepubliczne szkoły i placówki działające w ramach systemu oświaty.

szkolenia

Nasi specjaliści oprócz bezpośredniej pracy z pacjentami dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas szkoleń organizowanych dla specjalistów, rodziców, kadr pedagogicznych, szkół i innych placówek edukacyjnych z całego kraju. Organizowane przez nasz zespół szkolenia poświęcone są najnowszym procedurom i standardom diagnozowania poszczególnych zaburzeń oraz metodom diagnostycznym wykorzystywanym w procesie diagnostycznym. Szkolimy rodziców, jak radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi u dzieci i młodzieży, uczymy pracy z dzieckiem w środowisku domowym, odpowiadamy rzetelnie na pytania rodziców. Odwiedzamy placówki edukacyjne i opracowujemy zalecenia do pracy, prowadzimy terapie w środowisku domowym.

opinie

Specjalizujemy się w diagnozowaniu całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera), zaburzeń neurorozwojowych (m.in. ADHD, zaburzenia uwagi, SLI, dyspraksja), w tym specyficznych zaburzeń uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz sprawności intelektualnej. Prowadzimy również badania w celu ustalenia stopnia gotowości szkolnej oraz, w razie konieczności, opiniujemy odroczenie obowiązku szkolnego. Nasze opinie są respektowane w systemie oświaty na równi z opiniami z poradni publicznych.

praca

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w naszej Poradni Specjalistycznej udzielana jest z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych. Pracujemy pod ścisłą, regularną superwizją, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje nad nami Pomorski Kurator Oświaty. Nasi Klienci mają dostęp do świadczonych przez nas usług przez pięć dni w tygodniu również w godzinach popołudniowych (w miarę dostępności terminów).

nasze

hasło

JESTEŚMY SPRZYMIERZEŃCAMI TWEGO DZIECKA!!

nasi

specjaliści

portrait-of-female-elementary-school-teacher-stand-5ECDT7K.jpg
Mrs amber
Grade 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

portrait-of-male-elementary-school-teacher-standin-FHS34DB.jpg
mr lucus
Grade 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

meet-best-teacher-in-our-school-LJ46UWR.jpg
miss helen
Pre-School

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.