Mikropolaryzacja mózgu tDCS

Mikropolaryzacja to przezczaszkowa stymulacja kory mózgu oraz modulacja pobudliwości i neuroplastyczności komórek nerwowych. Jest to metoda nieinwazyjna, bezbolesna i bezpieczna w wykonaniu. Wymaga ona użycia 2 elektrod , przez które doprowadza się słaby prąd o wartości 1-2 miliamperów. Parametry prądu wykorzystywane w terapii są zbliżone do fizjologicznych właściwości elektrycznych organizmu. Aby przeprowadzić stymulację kory mózgu (np. części motorycznej, wzrokowej, ośrodka mowy, pamięci lub koncentracji) należy umieścić jedną elektrodę na powierzchni czaszki nad daną reprezentacją korową, a drugą na inny […]

Diagnoza Qeeg

W psychologii i psychiatrii badanie QEEG jest coraz częściej wykorzystywane do diagnozy ADHD, depresji, dysleksji, schizofrenii czy zaburzeń lękowych. QEEG jest badaniem diagnostycznym, które dostarcza informacje o dysfunkcji mózgu. QEEG to bezpieczna i nieinwazyjna metoda, w której zapisy z sensorów EEG podlegają ilościowej analizie, zaś jej wyniki są porównywane z bazą normatywną zawierającą zapisy osób zdrowych w danej grupie wiekowej. Dzięki  temu  nasi terapeuci uzyskują dostęp do pogłębionej  diagnostyki, która pozwala im na prowadzenie skutecznej  terapii. Dla […]

Indywidualna stymulacja słuchu Johansen

Terapia dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi: z ADHD, z zaburzeniami koncentracji uwagi, z dysleksją, opóźnionym rozwojem mowy, z osobami z porażeniem mózgowym, z zaburzeniami uwagi słuchowej, z zaburzeniami percepcji słuchowej, z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń, z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki, z osobami z zespołem Downa, z autyzmem, Zespołem Aspergera. Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest: odbywa się […]

Szkoła dla rodziców

Happy family

Szkoła dla rodziców to realna odpowiedź dla osób poszukujących wsparcia, inspiracji i odkrywania skutecznych dróg w wychowaniu dzieci. Szkoła dla rodziców to projekt, który umożliwia świadome przeżywanie okresu rodzicielstwa i tworzenie wartościowego systemu wychowania dla swojego dziecka. Prowadzony jest przez specjalistów z zakresu psychoterapii, psychologii i pedagogiki posiadających doświadczenie w pracy z całymi rodzinami. Uczestnicy projektu, słuchają, rozmawiają i wspólnie szukają nowych dróg w rozwiązywaniutrudności wychowawczych. Grupa daje siłę, wsparcie i motywację do działania, a nasi specjaliści […]

Bajkoterapia

Reading a fairy tale

Bajkoterapia to rodzaj grupowych zajęć terapeutycznych, podczas których dzieci zdobywają wartościowe umiejętności emocjonalno-społeczne za pomocą bajki terapeutycznej. Zajęcia są skierowane przede wszystkim do dzieci, które: mają opóźnioną mową, nie mają umiejętności prawidłowego reagowania na doświadczane uczucia i emocje, boją się przeżywania i okazywania emocji, mają trudności z adaptowaniem się do nowych sytuacji, mają problemy w relacjach z rówieśnikami, przejawiają zachowania niepożądane, przeżywają traumę (np. wypadek, śmierć bliskiej osoby z rodziny), […]

Dogoterapia

Young woman working with dog during therapy in the preschool

Dogoterapia to naturalna forma aktywizowania osób poprzez udział odpowiednio przeszkolonego psa w celu wspomagania procesu przywracania pacjentom pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej. Przeszkolony pies przyjaciel wspomaga terapeutę w wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych, a także pomaga osobom starszym czy zagubionym w zachowaniu lub wręcz nawiązaniu kontaktów ze światem zewnętrznym. Udział w zajęciach z dogoterapii: jest dobrym źródłem rozwoju dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem […]

Trening przetwarzania słuchowego FORBRAIN

Infant with headphones

Muzykoterapia

Playing toy instruments with teacher

Muzykoterapia jest procesem, w którym wykwalifikowany muzykoterapeuta posługuje się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia, poprawy funkcjonowania lub wspierania rozwoju osób z różnorodnymi potrzebami natury emocjonalnej, fizycznej, umysłowej i społecznej. Muzykoterapia jest zalecana dla osób z: niepełnosprawnością intelektualna, autyzmem i zespołem Aspergera, nieśmiałością, trudnościami komunikacyjnymi, problemami w relacjach międzyludzkich, stanami lękowymi, smutkiem, traumą, depresją, trudnościami emocjonalnymi, depresyjne, zaburzeniami koncentracji uwagi, […]

Socjoterapia

A diagnostics session of a child with development and social pro

Socjoterapia to forma terapii skoncentrowanej na rozwoju społecznym i emocjonalnym dzieci i młodzieży. Zajęcia skierowane są zawłaszcza do osób: z problemami w budowaniu i utrzymywaniu relacji społecznych, z trudnościami w wyrażaniu uczuć i emocji, z trudnościami z rozumieniem i przestrzeganiem granic, reguł, zasad, norm społecznych, z problemami adaptacyjnymi, mających problemy z asertywnością, przejawiającymi zachowania agresywne, autoagresywne, opozycyjne, mających niskie poczucie własnej wartości, nieakceptujących samego siebie, mających za sobą traumatyczne doświadczenia (np. przemoc fizyczna). Grupa […]

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Group of Kids Fashionable Cute Adorable Concept

Grupowe zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to lepsze poznanie i świadomość swojego ciała, budowanie relacji z innymi ludźmi oraz przezwyciężanie oporu przed kontaktem z drugim człowiekiem. Dla kogo? Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które potrzebują pracy nad budowaniem kontaktu z drugim człowiekiem, przełamywaniem lęku w relacjach z innymi ludźmi. Zajęcia są ogromnym wsparciem zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, Zespołem Aspergera, mających trudności w komunikacji, przejawiających […]