Brain Development At Early Childhood With The Abacus.

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)

Na czym polega?

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to wielospecjalistyczne oraz wielokierunkowe działania mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w każdym zaburzonym obszarze. Działania WWR mogą być realizowane już od pierwszych dni życia i trwają do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Można je zakończyć wcześniej, jeżeli terapeuci prowadzący terapię stwierdzą, że założone cele zostały osiągnięte.

Kto może skorzystać?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest przeznaczone dla dzieci do 7 roku życia. Podstawowe założenie to prowadzenie oddziaływań w takim kierunku, aby dziecko zostało przygotowane do podjęcia nauki w szkole oraz prawidłowo funkcjonowało w obszarze poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym..

Kto prowadzi zajęcia?

  • Pedagog
  • Psycholog
  • Logopeda / neurologopeda
  • Fizjoterapeuta
  • Terapeuta integracji sensorycznej

Nad czym pracujemy podczas terapii WWR?

Każdy człowiek rozwija się w oparciu o wybrane obszary. Wczesne Wspomaganie Rozwoju służy temu, aby korygować i usprawniać ich działanie. Poprzez przemyślane i zaplanowane działania terapeutyczne dążymy do tego, aby wyrównać deficyty rozwojowe występujące w wybranych obszarach, tj.:

  • Obszar poznawczy: uwaga, myślenie, spostrzeganie,, koncentracja, pamięć
  • Obszar społeczny: kształtowanie postaw empatii, funkcjonowanie w grupie, respektowanie zasad i norm społecznych
  • Obszar fizyczny: prawidłowe funkcjonowanie aparatu ruchu, prawidłowe odbieranie i przetwarzanie bodźców przez wszystkie zmysły