Mikropolaryzacja mózgu tDCS

Mikropolaryzacja to przezczaszkowa stymulacja kory mózgu oraz modulacja pobudliwości i neuroplastyczności komórek nerwowych. Jest to metoda nieinwazyjna, bezbolesna i bezpieczna w wykonaniu. Wymaga ona użycia 2 elektrod , przez które doprowadza się słaby prąd o wartości 1-2 miliamperów. Parametry prądu wykorzystywane w terapii są zbliżone do fizjologicznych właściwości elektrycznych organizmu.

Aby przeprowadzić stymulację kory mózgu (np. części motorycznej, wzrokowej, ośrodka mowy, pamięci lub koncentracji) należy umieścić jedną elektrodę na powierzchni czaszki nad daną reprezentacją korową, a drugą na inny wskazanym miejscu czaszki lub na ramieniu. W zależności od polaryzacji, kora mózgowa jest albo aktywizowana – pobudzana tzw. anodalnym tDCS, albo hamowana w swojej aktywności katodalnym tDCS

Cykl terapeutyczny wymaga codziennych sesji od 20 do 30 minut w ciągu kolejnych 10-15 dni (konieczna jest systematyczna terapia z przerwą nie dłuższą niż dwa dni). Przy dobrych efektach terapii wskazane jest powtórzenie cykli, ale nie wcześniej niż po trzech miesiącach. Terapia jest nieinwazyjna i bezbolesna. 

Celem prowadzenia mikropolaryzacji mózgu metodą tDCS jest odtworzenie naruszonych funkcji  nerwowych oraz normalizacja pracy mózgu osiągana poprzez neuromodulację aktywności neuronów która prowadzi  do optymalizacji stanu funkcjonalnego tkanki nerwowej.  Zabiegi stymulujące korę mózgową w zakresie terapii zaburzeń mowy wpływają na poprawę rozumienia, rozwój mowy czynnej i fluencji słownej, usprawnienie procesów poznawczych: uwagi, pamięci długotrwałej, pamięci roboczej, wspieranie umiejętności szkolnych i procesu uczenia się oraz usprawnianie zdolności podejmowania decyzji i planowania.
WSKAZANIA

 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Autyzm
 • ADHD
 • Zespół Downa
 • Afazja i zaburzenia w rozwoju mowy
 • Zaburzenia funkcji wzrokowych
 • Zaburzenia funkcji słuchowych
 • Opóźniony rozwój psychomotoryczny
 • Dysfunkcje w pamięci, problemy z uczeniem się
 • Zaburzenia psychoemocjonalne, neurotyczne, psychosomatyczne, depresje
 • Zaburzenia schizotypowe
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • Choroba Parkinsona
 • Choroba Alzheimera
 • Przewlekły  ból
 • Powikładnia po Covid