Indywidualna stymulacja słuchu Johansen

Terapia dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi:

 • z ADHD,
 • z zaburzeniami koncentracji uwagi,
 • z dysleksją,
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • z osobami z porażeniem mózgowym,
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
 • z osobami z zespołem Downa, z autyzmem, Zespołem Aspergera.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:

 • odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci zwłaszcza z autyzmem i Zespołem Aspergera,
 • jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka,
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na wywiadzie, obserwacji klinicznej, badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej (w tym teście dychotycznym) – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.